ORLEN Emulgol ES12 20L

Orlen

Nowy produkt

 

Zastosowania

Olej Emulgol ES-12 w postaci wodnej emulsji chłodząco-smarującej stosowany jest przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz ich stopów.
Zalecane stężenia robocze emulsji opartej na Emulgolu ES-12 (sporządzonej na wodzie o twardości ogólnej do 15°N ) w zależności od rodzaju obróbki i obrabianego materiału:

Więcej szczegółów

10 szt.

220,00 zł brutto

Więcej informacji

Charakterystyka

Olej do obróbki metali skrawaniem Emulgol ES-12 jest produkowany w oparciu o wysokorafinowany olej mineralny, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji i inne substancje uszlachetniające.
Olej Emulgol ES-12 nie zawiera: azotynów, chloru, metali ciężkich i fenoli.
 

Zastosowania

Olej Emulgol ES-12 w postaci wodnej emulsji chłodząco-smarującej stosowany jest przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz ich stopów.
Zalecane stężenia robocze emulsji opartej na Emulgolu ES-12 (sporządzonej na wodzie o twardości ogólnej do 15°N ) w zależności od rodzaju obróbki i obrabianego materiału:
• szlifowanie – 3÷5%,
• toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie – 5÷10%,
• gwintowanie - 10÷15%,
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Posiada atest PZH
 

Parametry fizyko-chemiczne

ParametryJednostkiWartości typowe
Koncentrat:
Wygląd w temp.200C
​-Klarowna, jednorodna ciecz barwy bursztynowej
Temperatura płynięcia0C-12
Lepkość kinematyczna w temp. 400Cmm2/s30,5
5% emulsja w wodzie o twardości 150C:
Wygląd emulsji w temperaturze 200C
-emulsja mleczna
​Zdolność ochrony przed korozją na płytkach stalowych metodą Herberta-H0
pH-9,1
​Współczynnik refraktometryczny w temp. 200C​-​1,44
​Stabilność emulsji w czasie 24h/20±50C​-​wytrzymuje
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu